Gratis coaching

Coaching er en investering – i tid, ressourcer og økonomi. For nogle kræver det ganske få sessioner at nå i mål med at skabe de nødvendige forandringer – for andre flere. Det stiller altså krav til dine ressourcer på alle planer at indgå i et forløb, som ændrer på dit mindset og gør, at du finder din identitet, kommer ud af en eksistentiel krise eller for alvor lever et 360 graders meningsfult liv. Det kræver også en engagement og ejerskab, for på et tidspunkt slipper jeg dig og så skal du være rustet til selv at foretage de handlinger der skal til i dit videre liv.

 Hvis man i forvejen er økonomisk presset, kan det være uoverskueligt og føles helt umuligt at skulle sætte penge til side til et coaching forløb – uanset hvor meget man så end har brug for det. 

Derfor har jeg initieret et koncept, jeg kalder Give Back Coaching. Her tilbyder jeg gratis coaching til dig, som gennemgår en eksistentiel – eller identitetskrise,  og virkelig har behov for at blive coachet, men som ikke har de fornødne økonomiske ressourcer til et ordinært coaching forløb. Det koster dig altså intet – udover din tid og din engagement. 

Coaching der holder ved

Jeg vil gerne bidrage til at få sat skub i din rejse mod at blive et stærkere menneske og leve et mere meningsfuldt liv. Livet er svært, når man har en eksistentiel krise, og alle har brug for både støtte og kærlig udfordring i sådanne perioder i livet. En enkelt coaching session sætter helt sikkert meget i gang, men jeg vil gerne sikre at du kommer rigtig godt videre. Og en enkelt session gør dig sandsynligivs ikke i stand til at komme igennem din krise alene. Det kræver arbejde, commitment og nye redskaber. Derfor tilbyder jeg med jævne mellemrum et coaching forløb på tre sessions til mennesker, som kunne have stor gavn af at blive coachet. For at komme i betragtning skal du sende en mail til hej@zuzan.dk, hvor du besvarer følgende spørgsmål: 

  • Hvad er din motivation for at blive coachet?
  • Hvad er dit mål?
  • Hvad er din tilstand lige nu? 

Din ansøgning bliver naturligvis behandlet helt fortroligt. Jeg gennemgår ansøgningerne løbende og tager folk ind, når kalenderen tillader det. Når jeg har læst din ansøgning, vil jeg gøre mit allerbedste for, at vi så hurtigt som muligt kommer i gang med at coache dig. 

Give Back Coaching. Fordi alle fortjener et meningsfuldt liv .