Hvad er coaching?

Coaching er en samtalemetode og udviklingsværktøj, der bidrager til at få mennesket til at indfri sit fulde potentiale og forbinde sig med sig selv. Coaching tager afsæt i, at alle svar kan findes inde i os selv, hvis man stiller de rigtige spørgsmål – uanset om det handler om at finde vores livsformål, få et bedre selvværd eller håndtering af en krise. Coachen fungerer således som en støtte, der nysgerrigt stiller dig som coachee spørgsmål, som får dig til at gå på opdagelse i dig selv. 

Fra benspænd til længdespring

Med undersøgende og nysgerrige spørgsmål konfronterer vi den frygt eller de overbevisninger, der holder dig tilbage. Vi kommer i berøring med alle de temaer, som hindrer dig i at føle dét, du ønsker at føle og leve dét liv, du ønsker at leve. Med fokus på nutid og fremtid nedbryder vi vaner og adfærdsmønstre, som spænder ben for at du kan leve det mest mulige meningsfulde liv. Coachen hjælper dig med at skabe klarhed, fokus og bevidsthed om dit potentiale og dine muligheder, og støtter dig i at opnå dine mål, så du kan komme endnu længere. På den måde kan coaching flytte dig fra en fastlåst position til et sted, hvor du bliver bevidst om dit adfærdsmønster og bliver i stand til at bryde det.

Ingen er ens. Så det første vi gør, når vi begynder coachingen, er at lægge en coaching strategi, der er skræddersyet dig. Og så får vi dig sammen derhen, hvor du gerne vil være.

Coaching i København
"Gennem coaching med Zuzan har jeg fået øje på gamle mønstre og lært at være mere kærlig overfor mig selv, når jeg falder i. Zuzan har været en utrolig stor støtte for mig og jeg kan kun på det varmeste anbefale hende til alle, der ønsker at skabe positive forandringer i sit liv."