Metoder og værktøjer

Coaching metoder

Coaching kommer i mange udgaver, og har sin oprindelse i forskellige teorier såsom positiv psykologi, NLP etc. og herudaf stammer altså en lang række coaching metoder såsom metakognitiv -og kognitiv coaching, formålsbaseret coaching osv.  

Idet jeg har flere coachinguddannelser bag mig, kombinerer jeg i mine coachingforløb flere typer teknikker og metoder. Primært bruger jeg ovenstående i kombination med intuitiv- og transformationscoaching. Jeg har valgt at arbejde med netop de typer coachingmetoder, da min erfaring er, at de fra første session baner vejen for indblik, indsigt og med det et nyt perspektiv på selvopfattelsen og måden du er i verden på. Og at det er de mest effektive metoder i fht. at skabe langsigtede resultater. Årsagen til det er, at vi i samtalerne har fokus på de begrænsende overbevisninger, narrativer og mønstrer som er årsagen til, at dit verdensbillede nu engang tager sig ud som det gør. De fortællinger og mønstre og den selvopfattelse er nemlig i runde tal det, som hindrer dig i at leve et 360 graders meningsfuldt liv.

I samtalerne arbejder vi derfor med at undersøge hvorfra fortællingerne og dermed dit selvbillede stammer fra, og herfra skaber vi nye fortællinger og mønstre – vi kreerer med andre ord nye neurale netværk i hjernen som gør, at fortællingerne omdannes til at styrke dig fremfor at belaste eller begrænse dig. Dermed frigives der plads til nye handlinger og overbevisninger, som er den direkte vej til at både at forstå hvem du er, og ikke være den som gerne vil være. Med andre ord oplever du indre ro, mod, øget selvværd og bliver bevidst om hvem du er, hvad du viol stå for og hvordan du kommer derhen. 

Den eksakte form for coaching som lige præcis du har brug for, afhænger af flere parametrer:hvem du er, dine ressoucer, niveauet af selvværd og hvad du gerne vil arbejde med. Qua min erfaring kan jeg hurtigt tune ind i hvordan jeg bedst både støtter – og udfordrer dig, så du oplever den forandring du længes efter. Elller hjælpe dig på vej så du får identificeret det du rent faktisk længes efter. Og med det er du klar til at gøre det der skal til.

Undersøgelser viser, at coaching er yderst effektivt og at de metoder jeg bruger forankres effektivt i dit system (herunder bevidstheden i form af hjernen samt centralnervesystemet). Men vigtig er det også at der er kemi og tryghed mellem dig og mig, for at dit udbytte bliver optimalt. Du kan læse mere om, hvordan du finder den rette coach for dig her