Workshop om fremtidssikret ledelse

Workshoppen henvender sig til ledere, som gerne vil sikre sig en plads i chefstolen – og som enten har eller har ambitioner om et lederansvar.

Vi står overfor et paradigmeskifte som kræver, at ledere tør stå ved egen autencitet og integritet og praktisere væremåder som mod og sårbarhed. I en større analyse publiceret i Harvard Business Review har man adspurgt flere tusinde ansatte, hvilke kvaliteter de ser som de vigtigste hos deres ledere. På top 5 var kvaliteten sårbarhed. Dét og en æra som kendetegnes ved, at der er et hav af forskellige generationer er på arbejdsmarkedet, stiller naturligvis krav til en ændret adfærd.

Som ledermentor har jeg erfaret, at det er i arbejdet med at kigge på egne værdier kombineret med ledercoach træning, tranformation opstår. En transformation som typisk medfører følgende forandring:

  • igennem personligt lederskab skabes langt større tillid hos de ansatte
  • autentisk lederskab fremmer tilhørsforholdet hos de ansatte – både i forhold til lederen, men også relationen til virksomheden.
  • coachende lederskab åbner op for kreativitet og ejerskab

De metoder vi arbejder med tager afsæt i transformationscoaching for ledere, og nogle af de benefits jeg har dokumenteret er:

  • Større trivsel og arbejdsglæde
  • Bedre relationer både internt og eksternt
  • Stressreducering- og forebyggelse
  • Bedre bundlinje